» GWAKAFWIKA (http://shakazulu.zeblog.com/)

Shaka Zulu

Blòg an lang fondalnatal an nou , lang a manman nou kréyòl.Ka palé dè nèg asi Kariyib-la, kontinan Afirk-la é nèg adan dyaspora-la.

Calendrier

« Janvier 2021
LunMarMerJeuVenSamDim
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Blog

Catégories

Derniers billets

Pages

Compteurs

Liens

Fils RSS

Lyanné-zòt alè asi "Gwakafwika Révolisyon"

Par Shaka Zulu :: 20/10/2010 à 7:45 :: Général
Dèpi lendi, an monté ba zòt on blòg ww otila an pé fè plis biten èvè-y kon pa èkzanp voyé vidéo, mizik asi-y. Non a-y "Gwakafwika Révolisyon". Aprédavwa an sibi pwoblèm èvè sé mésyé, plis ki janmen nou an tan a Révolisyon!

Pou zò lyanné èvè "Gwakafwika Révolisyon", zò kay aka "http://gwakafwika.revolublog.com".

Aprézan nou an révolisyon

Par Shaka Zulu :: 19/10/2010 à 8:05 :: Général
Alè la, pou zò bokanté pawòl-maké, fò zò ay fè-y asi http://gwakafwika.revolublog.com (kanmarad Ary, pa tini zafè a www!). 

2009, on lanné nèf?

Par Shaka Zulu :: 02/01/2009 à 14:00 :: Général

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Map-guadeloupe.jpg/300px-Map-guadeloupe.jpg
2009, on lanné nèf pou
Gwadloup?

Sa ka fè 2 jou 2009 pwan lanmè anlè 2008. Toutmoun ka swété moun méyè biten pou yo. Mwenmenm an ké vwè sa lanné-lasa ka pòté. An mwa janvyé-la menm, kay ni on manman mobilizasyon a tout fòs patriyotik. Yo kay kontinué sa yo té ja komansé on jou madi 16 désanm a lanné pasé. Jou-lasa tout lékonomi a péyi Gwadloup kay bloké. Yo ka toujou mandé rèprézantan a léta kolonyal dè wouvin asi pri a danré an péyi an nou. Sa sé pou mobilizasyon sosyal-la. Pou larèl politik-la, gouvèlman fwansé lanné sa, dwèt menné réfòm asi òganizasyon a sé kolèktivité téritoryal ay. Yo ka palé dè fè Réjyon é Dépawtèman vin on sèl antité. Sa ki vlé di yo ké mété on sanblé inik. Alòspoudonk péyi an nou Gwadloup ké touché adan sa. Si fwansé fè réfòm a yo pasé, élèksyon Réjyonal péké fèt ankò an 2010 mé an 2011 pou yo fè élèksyon-lasa bout èvè sé Kantonal-la. Mé pou ki politisyen Gwadloup ka atann fwansé fè pou nou? Matiniké ja pwan douvan, gwiyané ja pwan douvan. Misyé Lirèl-la ka di fò lésé élèksyon pasé pou yo wouvin asi kèsyon a èstati politik a péyi an nou. Misyé ka konpwann i ké gannyé élèksyon! An dakò fò moun okipé-yo dè dévlopman ékonomik a péyi-la mé i pé pa fèt san on bokantaj a èstati politik-la. An ka wourépété-y ankò, gouvèlman fwansé pé ké voyé lajan kon avan. Alò an ka kwè fò sé bwabwa an nou-la komansé vin pli rèsponsab é prévwa an ki mannyè yo ké fè lajan pou lékonomi a péyi-la. Zafè a tanpisouplé-la ja fini!
2009 osi ké adan larèl a èspò-la, on gwan lanné pou foutbòl a péyi-la padavwa ékip nasyonal Gwadloup kay jwé dézyèm CONCACAF Gold Cup ay adan listwa ay. E sa dwèt jwé Kanada. Sa senten sa ké pli rèd pou Gwadloup fè sa'y té fè an 2007 mé adan èspò-la ou pa jen konnèt. Gwadloup ni 7 mwa pou byen paré-y.
Zò ka vwè, on lanné 2009 ki ka sanm mwen entérésan èvè bon é mové biten.

Gadé jan manblo kasé janm a on ayisyen!

Par Shaka Zulu :: 18/11/2008 à 7:55 :: Général

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Map-guadeloupe.jpg/300px-Map-guadeloupe.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/14/Haiti_map.png/250px-Haiti_map.png

GWADLOUP é AYITI, dé péyi fwè an Karayib-la!

Dimanch-la ki sòti pasé-la, an ka apwann kè manblo té ka kouri dèyè on ayisyen an komin Moul. Sa fèt simenn pasé. Pou yo té arété ayisyen-la sa, sé manblo-la kyoké'y èvè loto a yo. Sa ki fè ké janm a ayisyen-la kasé. Lanbilans té oblijé chayé'y lopital. Misyé désidé pòté plent douvan tribinal kont sé kalté manblo-la sa. Ayisyen-la sa an sitiyasyon régilyè a kaz an nou mé jou-la sa malè pou li, i pa té ni papyé anlè'y. Sé pou sa i kouri lè i vwè manblo débaké asi'y. Manblo Gwadloup pa ni lèspri, sé vrèman sèvitè a mèt blan a yo, sèvitè a kolonyalis fwansé. Tout gouvènè ki ka pasé an péyi an nou bizwen fè chif kon Napoléon é Hortefeux di yo fè! E nou gwadloupéyen, nou ka rantré adan maji a sé mésyé. Es nou patriyòt Gwadloup, nou ké lésé sé biten-la sa kontinwé fèt?

Es gwadloupéyen konnèt pawòl a imn a fwansé?

Par Shaka Zulu :: 16/10/2008 à 15:30 :: Général
Gwadloupéyen doubout dwèt kon pikan lè yo ka vwè drapo blé,blan,wouj-la é lè yo ka tann imn a lòt-la. Ni sa ki ka jous chanté'y! Gwadloupéyen fè sa avan match Gwadloup-Matnik yè! Mé sé té avan! Si yo té konnèt pawòl a imn a sé mésyé, yo té ké chanté'y? Lè imn-la sa ka palé'w dè moun ka koupé gòj a madanm é ti-moun, lè imn-la sa ka di osi  fò pa ni san mélé èvè vyé san ;  sa ki vlé di fò pa san a blan vin mélé èvè ta dòt ras (siwtou nèg!). E gwadloupéyen ka chanté sa?!! An di sé té avan match-la padavwa apré, moun chanté imn a ékip Gwadloup é moun mété drapo Gwadloup déwò mé sa sé té pou foutbòl.An larèl a politik, ès gwadloupéyen ké goumé pou yo menné bato Gwadloup yomenm a yo?
Sa sé on manman kèsyon!

Lè ou voyé on kracha anlè i ka toujou woutonbé asi gèl aw!

Par Shaka Zulu :: 06/10/2008 à 14:25 :: Général

http://image.evene.fr/img/article/410_carte.jpg
Florid on Leta mériken ki
owa dòt léta kon Alabama
é Jòwji. Tou sa sé dé Léta
otila yo té ka pann nèg an
pyébwa pa ni lontan dè sa!

Pandan kè manblo Gwadloup ka britalizé ayisyen, gwadloupéyen ka sibi menm biten èvè manblo mériken. Asi TéléGwadloup yè swa, moun ka apwann kè on touwis gwadloupéyen èvè dé ti-moun ay sibi tribilasyon èvè manblo Miami. Guy Moulin sé non ay ka di kè 4 manblo Miami masé'y é kou alò kè i té ka défann ti-moun ay ki ni 17 lanné. Sé manblo-la chayé'y èvè gason ay lajòl otila i rété 5 jou alò kè ti-moun ay rété tibwen lè andidan-la é i rivé sòti parapòt a on fanm ka fè ménaj ki ayisyenn! Moun ka di sé manblo-la té ka èché moun ka vann dwòg é yo di kè sé ti-moun a Guy Moulin ki té ka fè sa! Lè moun ka vwè nèg on koté, yo ka toujou kwè sé vyé mès yo ka fè. Alò sé manblo-la pa fè ni yonn ni dé é yo komansé masé Guy Moulin é gason ay. E lè yo fin masé yo, sé manblo-la prézanté-yo! Manblo mériken ka ba moun kou é apré yo ka di yo sé manblo! Lè yo pati èvè misyé Moulin é gason ay, yo lésé lòt gason-la déwò-la. Lòt ti-moun ay-la ni 13 lanné sèlman é i rété tousèl an lari-la a on distans dè 30 km dè lotèl-la yo ka rété-la. Lè yo lagé pli gwan gason, i té oblijé rantré Gwadloup èvè ti-fwè ay san papa'y. Misyé Guy Moulin rivé sòti an lajòl a yo gras a on avoka mériken, misyé Michaël Goodman ki péyé kosyon ay. E finalman misyé Moulin rivé li osi rantré Gwadloup. Biten-la sa fèt mwa Out koté South Beach Miami. Kèktan apré avoka mériken-la misyé Goodman rivé Gwadloup pou'y pé défann dosyé-la èvè on konfwè avoka Gwadloup misyé Fred Jean-Marie. Jistis mériken ka akizé misyé Guy Moulin dè rézistans a lòd piblik.
Zò ka vwè ni on pawòl ka di'w: " Pa fè sa ou pa vlé moun fè'w!". Gwadloupéyen ka fann kyou a ayiyen alò kyou a gwadloupéyen ka fann osi dòt koté! Ba moun on kou baton menm baton-la sa ka woutouné asi kabèch aw!

Gadé sa ki rivé on lékòl kapèstè bélo!

Par Shaka Zulu :: 03/10/2008 à 15:10 :: Général
An mitan a simenn-la moun ka apwann kè jenn délenkan rantré adan on lékòl Kapèstè Bélo pou yo té masé on jenn kon yo ki zélèv an lékòl-la sa. An ka di,  kèlkanswa sa zélèv-la sa té fè yo, yo pa té ni pou rantré adan on lékòl. Sé ti-boug-la pa tini pon kalté konbin alè. Mé ola nou kalé kon sa an péyi-la sa? Péyi-la foukan menm, menm! E sé manblo-la ka yo ka fè? Zò préféré kouri dèyè sendika é ayisyen! Men okipé zòt dè sé délenkan-la a pa pwoblèm a yo! Nou adan on sistèm pouwi menm! Si sé ti-boug-la té ni on travay pou yo fè, yo pa té ké tonbé adan sé vyé mès-la sa. Mé a pa pwoblèm a politisyen bwabwa an nou. Gouvèlman kolonyalis fwansé èvè sé bwabwa nou ti ni-la préféré vwè bon enpé jenn an péyi-la adan dròg, alkòl é délenkans!

Nou ké lésé péyi an nou sal lontan kon sa?

Par Shaka Zulu :: 02/10/2008 à 8:45 :: Général
Lè moun ka vini dékouvè péyi-la, i ka vwè Gwadloup sé on bèl péyi mé i ka vwè osi moun Gwadloup pa ka rèspèkté laliwondaj a yo! Zòdi tou patou an lari, kawkas a loto ka trenné tout koté...Lapwent ki sé vil kè toutmoun konnèt asi latè, sal kon pa tini. Ni poubèl tou patou é malgré sa gwadloupéyen ka twouvé mwayen jété sa yo ni an men a yo an dalo-la. A pa MALPWÒP SA! E a pa ti-moun ka fè sa mé gwan-moun, mésyézédam! Si on ti-moun ka vwè gwan-moun fè sé kalté biten-la sa, i ké oblijé fè menm biten! Wi gwadloupéyen pa ka rèspèkté péyi a yo! Es sé adan nèg biten-la sa yé? AWA! Padavwa adan sé péyi anglé-la an Karayib-la, nou pa ka vwè moun jété zòdi nenpòt koté. Menm pisé an lari, ou pa ka vwè sa. Adan sé péyi-la sa, si moun ka salòpté laliwondaj-la, yo ka mété yo a lamand. E moun Gwadloup ka pléré kè touris pa ka vini! Gwadloupéyen fò nou arèsté èvè sé kalté mannyè-la sa. A pa padavwa zò ni on manman (Lafwans) kè zò dwèt krazé é salòpté laliwondaj a péyi-la. Zò ka vwè Domnik ki anba an nou. Es yo ka krazé, salòpté sa yo ni? Awa, davwa si yo fè sa, yo ké pwan gaz. Tout biten-la sé on pwoblèm dédikasyon, fò pèp-la pwan konsyans i ni on péyi é fò i gadé'y. Mé es réyèlman gwadloupéyen ka pwan konsyans dè sa? Awa, padavwa si yo té ni konsyans dè sa, yo pa té ké lésé éwopéyen pòwpté péyi-la an plas a yo! Gwadloup vin on sosyété a konsomasyon, sa ki fè kè onlo zòdi ka sanblé. Si nou pa té ni bwabwa an péyi-la, tout sé zòdi-la sa nou té ké wouvoyé'y ba sé éwopéyen-la!

Zò senten lapatèd disparèt Lafrik di Sid?!!!

Par Shaka Zulu :: 01/10/2008 à 15:30 :: Général

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/c/cf/R%C3%A9partition_raciale_de_l%27AFS_%281979%29.png/450px-R%C3%A9partition_raciale_de_l%27AFS_%281979%29.png
Gadé jan yo divizé ras an péyi-la an moman a lapatèd!

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/ApartheidSignEnglishAfrikaans.jpg/300px-ApartheidSignEnglishAfrikaans.jpg
On pano ki vlé di koté-la sa ba blan!

Dimanch pasé an télévizyon-la, an ka vwè on rèpòtaj asi vyolans ka fèt Lafrik di Sid. Yo ka montré bèl kaz otila moun ka rantré volé. Ki moun ka viv adan sé bèl kaz-la sa? BLAN! Ki moun ka sèvi-yo mako, NEG! Pa ni onlo nèg ka viv sé koté-la sa!  E an menm balan-la yo ka montré sé géto-la, Sowéto pa ègzanp. Ki moun ka viv adan yo? NEG! Lafirk di Sid ka fè richès mé richès-la sa pa pawtajé! Moun ki ni richès, ka viv bèl koté é ki pa an péyi a yo (davwa zansèt a yo sòti Léwòp!) sé BLAN! Moun ka viv an mizè, ka viv géto é ki adan délenkans-la sé NEG! Zò vlé di mwen kè lapatèd aboli an Afrik di Sid?

Laliwondaj : ola gwadloupéyen yé?

Par Shaka Zulu :: 29/09/2008 à 8:37 :: Général
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Map-guadeloupe.jpg/300px-Map-guadeloupe.jpg


Yè asi plaj é litoral a péyi Gwadloup, moun té ka pwòpté laliwondaj-la. Ki moun ki désidé fè bèl biten-la sa? Moun ki sòti an péyi a fwadi! Alò an ka mandé, otila gwadloupéyen pasé? E an ka di sa siwtou ba sé patriyòt-la! Ola zò pasé mésyé? Ola LiPLG pasé? Ola ANG pasé? Ola KLNG pasé? Ola kominis pasé? Ola LiGTG pasé? Ki jan fè sé moun Fwans ka pòwpté laliwondaj a péyi an nou? Gwadloup a pa péyi an nou alò? Fò nou arèsté blagé initilman, dè di péyi an nou sé tan nou é fò nou défann-li enki an bouch! I ja lè pou nou pasé a laksyon! Nou pé pa lésé dòt moun fè an plas an nou! Ki tan nou ké konpwann? Alò an ka woudi'y ba patriyòt Gwadloup. Péyi-la sé tan nou oben i pa tan nou?
Asi La 1 Gwadloup, yo montré asi plaj Malandi Bouyant gwadloupéyen ka jwé tanbou é gwadloupéyenn ka rimé bonda a yo! E ki moun yo montré ka pòwpté plaj-la? Blan! Tout on senbòl! Ki jan moun vlé pwan nèg osèryé lè moun ka montré sé kalté biten-la sa? An pa ni ayen kont tanbou davwa mwenmenm an sé on tanbouyé mé avan zò jwé tanbou, ay pòwpté plaj a péyi a zòt DABÒ! Gwadloupéyen lésé éwopéyen achté tout tè ki tini an péyi-la alò blan ka santi-yo fò! Alò Gwadloup sé péyi an nou oben i pa tan nou?

Mé yo bizwen menné gwadloupéyen adan sant dè rétansyon a yo-la!

Par Shaka Zulu :: 22/09/2008 à 15:00 :: Général


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Map-guadeloupe.jpg/300px-Map-guadeloupe.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/14/Haiti_map.png/250px-Haiti_map.png

Tini dè plis an plis gwadloupéyen ki ka ba témwanyaj asi sa ki rivé-yo èvè manblo (siwtou jandam!). Gwadloupéyen ki ka maché trankilman an lari-la oben ka fè zafè a yo kon a labitid a kaz a yo,  ka vwè manblo ka enki parèt douvan yo! Sé jandam-la(davwa sé siwtou yo ka fè kalté travay-la sa!) ka mandé yo papyé! Yo ka mandé yo papyé padavwa adan lèspri a sé rasis-la sa yo ka pwan yo pou ayisyen. Kòm tini gwadloupéyen ki ni po nwè fonsé alò moun ka konpwann yo sé ayisyen.E an ka di zòt sa rivé onlo gwadloupéyen! An té ké mandé sé kalté manblo-la sa,  ki diférans on moun ka fè ant on ayisyen é on gwadloupéyen? Mwenmenm mwenmenm pou mwen sav si sé on ayisyen ki douvan mwen,  fò mwen tann li palé é sé sèlon aksan ay,  an ké sav si sé on ayisyen! Mé mésyézédam o péyi, zò konpwann kè tini enki moun nwè ki ayisyen! An Ayiti, ou ka twouvé tout koulè, nwè kon blan. Ou tini bon bata blan Ayiti. Sé bata blan-la sa moun ka kriyé yo milat! Lè moun ka tann sé milat-la sa palé, ou ka tann bon kréyòl ayisyen-la èvè aksan-la ki kay èvè'y la. Sé milat-la ka di'w yo fyé yo sé ayisyen, yo fyè dè listwa, dè kilti, dè drapo ayisyen-la! Alò manblo Gwadloup èvè bannélo jandam a zòt, zò pa ka kouri dèyè milat?
On dòt biten ankò. Télévizyon a yo ka montré moun enki vyé koté ki ni an Ayiti, vyé kawtyé Pòwopwens kon "Citée Soleil" etc...Mé télévizyon a yo pa ka jen montré moun "les beaux quartiers"! Lè ou kay sé koté-la sa, ou ka konpwann sé Miami ou yé! E a pa enki moun a po klè ka rété la, ou ni osi moun a po fonsé! Yo di :" Pa konnèt mové!" E sé vré!  Moun vlé kenbé gwadloupéyen adan linyorans, yo pa ka montré moun dòt figi a péyi Ayiti. Sa Lòksidan vlé montré moun sé Ayiti an mizè(sé on réalité). Sa vlé di si zò ka vin endépandan mi kon sa zò ké yé! Mé pa ni enki sa an péyi-la! Pèp ayisyen ni dyaspora-la ka bay bon fòs. Dyaspora-la ka toujou voyé lajan é tout kalté byen matéryèl an Ayiti, sa toujou fèt! Ayiti pé rivé woté pyé ay an vyé soulyé mé fò sé péyi Lòksidan-la woté kò a yo an péyi-la, lésé ékonomi a péyi-la vansé pou pèp ayisyen trouvé travay an péyi a yo pou yo pé sav woulé é pou yo pé sav rété! Mé kòm gouvèlman fwansé vlé pini Ayiti(Padavwa lawmé ayisyenn fouté ta Napoléon Bonaparte an 1803!) alò nou ké toujou ni ayisyen ka débaké Gwadloup. Davwa an ka di moun, ki moun ki pèwmèt  ayisyen rantré an péyi Gwadloup? Sé fwansé! Adan lé lanné 70,80, fwansé èvè zanmi béké a yo fè rantré on pakèt ayisyen Gwadloup pou yo té pété grèv a ouvriyé agrikòl an sé pyès kann-la! Alò an ka di pa ni aza ni fatalité adan sa. Si ni moun Gwadloup ka twouvé yo anbarasé èvè limigrasyon ayisytenn-la,  sé parapòt a kolon fwansé é bannélo béké a yo!

Moun an Ayiti yo a 8,40 milyon. 74% adan yo ka viv lakanpanye. 80% adan pèp ayisyen sòti Lafrik. Rèstan-la (20%) bata blan. Zò pé vérifyé sa anlè http://haitian2sang.skyrock.com/

Gadé pou zòt gwadloupéyen!

Par Shaka Zulu :: 19/09/2008 à 20:44 :: Général
Gwadloupéyen, gwadloupéyenn, an ba zòt prézantasyon a dé péyi ki poko endépandan mé ki ka mété lidantité a yo douvan. Non a yo sé Senmawten é Polinézi. Gwadloupéyen zòt ki pè lendépandans é menm lotonomi gadé siwtou a ka Senmawten. Péyi-la sa pa ka pèd ayen! I toujou adan léro, moun ka toujou mannyé alokasyon (davwa sé sa zò enmé!), yo toujou tini on gouvènè( pa pè fwansé toujou-la!) é jous alè Senmawten poko vini kon Ayiti! Moun Senmawten pa ka mandé lazil politik é ékonomik(kon Ayiti!) owa lanbasad dè Fwans an péyi an nou (Préfèkti Bastè pou sa ki pa konpwann!). Ekip nasyonal foutbòl a Senmawten jwé lòtjou Digicel Cup-la èvè drapo ay é imn nasyonal ay! Sa pa bèl sa?
Gwadloupéyen, si zò pè lendépandans mé mété lidantité a péyi-la douvan! Alò sé pou sa an ka di fò tou sé fòs pwogwésis-la mèt yo dakò é èvè pèp gwadloupéyen,  an nou imajiné on drapo é on imn pou péyi-la sa padavwa nou pé pa rété kon sa, i ja lè pou nou bokanté èstati politik! Sé on zafè a lonè, rèspè é dinyité!

Ankò an komin Twarivyè!

Par Shaka Zulu :: 19/09/2008 à 13:50 :: Général

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Map-guadeloupe.jpg/300px-Map-guadeloupe.jpg
Jòd-la an ka apwann on biten osèryé fèt an péyi an nou an komin Twarivyè! On boug an lari-la ka vwè on kaw jandam ka débaké asi'y. Sé manblo-la désann é yo mandé misyé papyé ay. Alò misyé di kè i pa ni papyé asi'y mé yo pé swiv li a kaz ay si yo vlé papyé a li. Sé jandam-la komansé kriyé asi boug-la! Tout on zafè! Lè misyé rivé kalmé sé jandam-la, dèviné ka on jandam di misyé? Jandam-la di'y yo konpwann i té on ayisyen! Mi sé la nou ja rivé an péyi an nou. An té ké mandé moun ki diférans yo ka fè ant on ayisyen é on gwadloupéyen? An vlé pa palé enki dè nèg padavwa sa vré osi pou bata blan. Si ni moun ki pa sav sa, fò zò sav kè ti ni osi bata blan an Ayiti kè moun ka kriyé osi milat. Sa ki fèt on komin Twarivyé ja fèt osi dòt koté an péyi an nou. Mi lwa a Napoléon an péyi an nou. Si nou gwadloupéyen nou pa ka lévé gaoulé kont sé kalté biten-la sa difé ké pri an péyi an nou!

Zafè Jephté : mèt Aristid doubout o ka douvan gouvènè-la!

Par Shaka Zulu :: 19/09/2008 à 8:55 :: Général
Dèpi gouvènè a Léta kolonyal fwansé té fè maji ay sa vlé di voyé on ti-moun ki fèt Gwadloup é ki kay lékòl Gwadloup adan péyi a papa é manman'y, moun Gwadloup lévé gaoulé dèyè sa! Avoka Gwadloup mobilizé-yo osèryé kont kalté biten-la sa! Lòtjou on komité vin kréyé pou yo défann dosyé a ti-moun la sa é yo fè on konférans dè près an sal Rémy Naissouta Lapwent. Sé avoka-la désidé trenné gouvènè-la douvan tribinal davwa yo ka di kè misyé vyolé dwa fondal a ti-moun. An toutmannyè nou ké vwè sa sa ké bay mé an ka kwè kè gouvèlman fwansé ké voyé gouvènè-la alé. Rèprézantan a Léta fwansé sé pasé yo ka pasé an péyi an nou.Erèzman nou ni avoka doubout an péyi an nou padavwa yo sé sèl bayè ant moun Gwadloup é rèprézantan a Léta kolonyal fwansé!

Rèktè-la èvè bannélo fwansé ay-la!

Par Shaka Zulu :: 18/09/2008 à 9:05 :: Général
http://www.atout-guadeloupe.com/photo/802222-981858.jpg?v=1197816062
Yè rèktè akadémi Gwadloup té ka wousivwè mèt lékòl ww an péyi an nou. Adan moun ki té la, pa té tini onlo gwadloupéyen, enki moun sòti an péyi a fwadi! Pou ki biten pa ni onlo gwadloupéyen? Ni yonn ki di mèt lékòl gwadloupéyen vlé pa wètouné a kaz a yo padawa yo ja ni labitid a anbala! Manti a mantè! Fwansé sav byen sa yo ka fè an péyi an nou. Yo ka voyé on pakèt mèt lékòl sòti Fwans pou fè jenn gwadloupéyen rantré pli fon ankò adan larèl a asimilasyon-la. Mi sé sa yo bizwen fè an péyi an nou! Adan tout pawòl ay rèktè-la té oblijé rèkonnèt kè péyi Gwadloup pa tini menm mès é labitid ki la Fwans padavwa sendika SPEG ka toujou fè misyé sonjé kè Gwadloup sé on PEYI!

Gadé sa jandam fè an komin Twarivyè!

Par Shaka Zulu :: 18/09/2008 à 8:48 :: Général
Lòtjou an ka apwann jandam masé on jenn gwadloupéyen é papa'y an komin Twarivyè! Biten-la sa fèt douvan zyé a moun Gwadloup! Kèlkanswa sa ti-boug-la té fè sé mésyé pa té ni pou fè on biten kon sa. Jandam kouché misyé a tè é yo komansé bay kou é lè papa'y kouri défann li, i wousivwè osi bon kou. Yo té oblijé voyé'y lopital Senklòd apré sa. Ni on komité ki fèt komin Twarivyè pou vwè si yo pa ka chayé zafè-la sa an tribinal a yo. Apré zafè Lefort,Mathiasin é san konté dòt ka nou pa konnèt, nou ka vwè kè jandam an péyi an nou kon mèt é sényè! Sa nòwmal davwa touléjou, gwadloupéyen ka montré-yo yo a kaz a yo. Fwansé oblijé ni sé kalté mannyè-la sa dèpi jou a vòt ki té fèt on dimanch 7 désanb 2003! Kòm gwadloupéyen vlé rété maré kon lyann èvè Léta fwansé, jandam é bannélo a yo, oblijé fè sé kalté biten-la sa!

Gadé jan yo voyé manblo asi ti-moun an CFA Raizet!

Par Shaka Zulu :: 17/09/2008 à 8:07 :: Général
Yè jenn moun Gwadloup té ka manifèsté douvan CFA(Chambre de Formation des Apprentis) Raizet Zabim padavwa yo té ka rèvandiké pèy a yo! Olyé dirèksyon-la té fasadé é palé èvè sé jenn-la, i té préféré voyé manblo ba yo! Alò sa ki fèt sé jenn moun-la pa pwan sa é biten-la bokanté adan on goumé ant jenn é manblo. Té ni moun blésé é yo arèsté étidyan. Apré zafè-la sa, sé mèt a mannyok a sant-la désidé arété sé kouw-la pou on moman. Mi travay a gwan moun Gwadloup alè! Dèpi tini on manifèstasyon sé toujou manblo yo ka kriyé. E la biten-la rèd davwa olyé yo fasadé osèryé èvè sé ti-moun-la sé manblo yo ka menné ba yo! Adan ki sosyété nou ka viv-la? Tout biten gwadloupéyen ka vwè fèt an Fwans, yo vlé fè menm biten! Si a pa asimilasyon, ka sa yé? Dèpi fwansé fouté Napoléon an tèt a péyi a yo, péyi a yo ka vini dè plis an plis on Léta polisyé! E biten-la sa ka rivé andidan péyi Gwadloup. Gouvèlman fwansé èvè lwa a yo ka fouté on gwan manman boulvès asi sosyété Gwadloup-la é kòm gwadloupéyen ka santi sé èvè mèt a yo (ki vlé di fwansé) yo ka santi-yo byen alò an ka kwè kè pèp Gwadloup poko paré pou kaskòd èvè Léta kolonyal fwansé! A pa an sé mannyè-la sa gwadloupéyen té ka édiké ti-moun a péyi-la mé kòm yo di-yo sé a kaz a blan biten-la méyè alò zò ka tou konpwann kè biten-la sa ké vini dè plis an plis mové! An Karayib-la sé péyi-la pa ka woulé kon nou ka woulé-la! Alò an ka di frè é sè an mwen gwadloupéyen, ay gadé kay ka fèt adan sé péyi-la sa é zò ké konpwann!

Ki mèt lékòl pou ti-moun Gwadloup?

Par Shaka Zulu :: 15/09/2008 à 14:25 :: Général

http://www.atout-guadeloupe.com/photo/802222-981858.jpg?v=1197816062
Chak lanné sé enki sa nou ka vwè , mèt lékòl adan on gwan fasadaj èvè rèktè akadémi Gwadloup. Yo pa ka mété plis pòs, yo vlé woté asi 40%-la, pwogram-la pa adapté pou Gwadloup...Onlo biten mèt lékòl é paran zélèv ka rèvandiké. Chak lanné sé toujou menm biten-la!  Napoléon ja di kè tini twòp fonksyonnè alò séla ki ka pati larètrèt pon moun pé ké ranplasé-yo! Si moun ka twouvé pwogram-la pa bon pou Gwadloup, sé kè Gwadloup sé on koloni dépawtèmantalizé é pwogram a lékòl-la sé on pwogram kolonyal davwa lékòl-la limenm kolonyal. Kèlkanswa larèl-la, listwa,jéografi,mizik,èspò...sé pwogram a métropòl-la.(Si ni koloni ni métropòl é si ni métropòl ni koloni!). Sé dé kalté pwogram ki pa ni ayen pou vwè èvè réalité a péyi an nou, èvè mès é labitid a pèp Gwadloup. Gwadloup sé on péyi otila majorité-la sé NEG! Alò ki adan laliwondaj ay oben listwa ay sé Gwadloup,Karayib-la é Lafrik pou sé ti-moun-la aprann. Mé on biten kon sa ké pé fèt si Gwadloup pé désidé pou'y menm! Mé kòm sé fwansé ka koupé é haché an péyi-la alò yo ka basiné ti-moun an nou toutlanné-la èvè Bonaparte,Jeanne D'Arc, Mozart,4 sézon a la Fwans(Printemps-été-automne,hiver!)...Biten ki pa ni ayen pou vwè èvè Gwadloup! An Gwadloup nou ni sendika ki désidé sanblé-yo pou yo fasadé èvè rèktè-la é pou moun twouvé on solisyon. Sendika lékòl Gwadloup, yo tout ni on bopè an Fwans sòf yonn. On sendika 100% GWADA, non ay sé SPEG! E sé toujou sendika-la sa ki ka pozé sé réyèl pwoblèm-la an péyi an nou, on pwogram lékòl ki pa adapté èvè réalité a péyi an nou. Ni on dòt gwo pwoblèm ki komansé pwan rasin a kaz an nou, sé tout zafè a mèt lékòl ki sòti lòtbò( Léwòp!). Sé éwopéyen-la sa komansé rivé an mas a kaz an nou. Lè moun ka fè yo rantré kon sa kon tilili sé pou ti-moun Gwadloup rantré pli fon ankò adan larèl a asimilasyon-la! Sa sé on réyèl krim kont la Gwadloup! Ni on sèl sendika ki rèlèvé sa, sé SPEG. Mé ni osi on sendika ki li pa ka vwè pon kalté pwoblèm adan sa non ay sé FSU. Sendika-la sa li ni on bopè an Fwans é sé on sendika otila ni on pakèt moun déwò(Léwòp!) ki andidan ay.Alò an pa siwpri dè kalté pozisyon-la sa! Si nou pa véyatif asi sa sé enki sé kalté moun-la sa ki ké fè lékòl ba ti-moun Gwadloup. Si nou vlé libéré péyi Gwadloup fò pa nou lésé édikasyon a ti-moun a péyi-la adan men a moun ki sòti an péyi a fwadi!(Sa sé pawòl pou militan a kòz a Gwadloup!).

11 sèptanb!!???

Par Shaka Zulu :: 12/09/2008 à 14:15 :: Général

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/National_Park_Service_9-11_Statue_of_Liberty_and_WTC_fire.jpg/250px-National_Park_Service_9-11_Statue_of_Liberty_and_WTC_fire.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/Allende_en_ByN.jpg/200px-Allende_en_ByN.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/BushDoctor1978.jpg/260px-BushDoctor1978.jpg
11 sèptanb 2001, yo pété zongon a      Salvador Allende mò jou 11      Gwan gitaris é chantè Peter Tosh pèd vi
 
mériken!                                                 sèptanb 1973 an péyi Chili        ay lè 11 sèptanb 1987  

11 sèptanb adan médya a yo yè! 11 sèptanb? Mé ka sa yé sa? Mé wi, 11 sèptanb 2001!  Jou-la otila avyòn té pété zongon a péyi Mériken! Dé té krazé sé touw-la Manatthan é yonn té tonbé owa Pentagone a yo-la. Apré sa moun di sé Ben Laden é Al Qaïda ki fè sa alò Bush désidé voyé lawmé ay krazé Lafganistan. Dèpi jou-la sa, chak lanné, yo ka basiné moun èvè 11 sèptanb a yo-la! Mé mésyémédam, té tini dòt 11 sèptanb! Wi, ka 11 sèptanb 1973 ka di zòt? Sa pa ka di zòt ayen? Mé wi, an péyi Chili! Sé jou-la sa prézidan chilyen-la Salvador Allende té swisidé'y pou'y pa té tonbé adan men a boug a Pinochet. Salvador Allende dè Linyon Popilè Chilyen (sosyalis+kominis+dòt pawti dè gòch) té gannyé élèksyon prézidansyèl an sèptanb 1970! Alò zò ka tou konpwann kè élèksyon-la sa pa té ka fè mériken plézi. E sé pou sa apré Nixon é bannélo ay désidé fouté dézòd an péyi-la sa. Mériken voyé Pinochet é lawmé ay fouté on koudéta Chili é sa bout èvè mò a misyé Allende. 11 sèptanb-la sa pon moun pa ka palé dè sa adan médya a lòksidan! Sèl moun an tann palé dè sa an Fwans sé on jounalis fwansé ki antikolonyalis, non ay Daniel Mermet.
Ni on dòt 11 sèptanb, sala tout rasta asi latè ka sonjé'y. Sé té on 11 sèptanb 1987, jou otila yo té kyouyé Winston Humbert Mc Intosh kè moun préféré kriyé PETER TOSH. Li èvè Bob Marley é Bunny Wailer té kréyé gwoup reggae-la ki té kay pété toutmoun asi latè, "The Wailers". Sé Peter Tosh ki té aprann Marley jwé gita, misyé sé té on gwan gitaris solo é i té pli radikal ki Marley adan pawòl ay. Sa pa té ka fè sosyété jamayikenn-la plézi an tan-la sa. An dwèt ka kwè si yo kyouyé Tosh é Marley sé kè yo té ka jenné onlo moun!
http://base.googlehosted.com/base_image?size=2&q=music/image/0/0-w_8gEZSB8P.jpg
Peter Tosh
(9 òktòb 1944 - 11 sèptanb 1987)

"Get up,stand up", "Legalize it", "You can't blame the youth", "Equal rights", "Maga dog", " Mama Africa" sé son
kè moun a reggae konnèt!

Gadé mè an nou èvè riban blé,blan,wouj! E ékip foutbòl Gwadloup alò?

Par Shaka Zulu :: 11/09/2008 à 14:50 :: Général


http://www.journaux-du-monde.com/flag/america/guadeloupe-t.gif Drapo nasyon Gwaloup!

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/40px-Flag_of_France.svg.png  Koulè a kolon-la!

Lòtjou an ka vwè on mè ka déblaté andidan télévizyon-la é kon a labitid ka an ka vwè? An ka vwè mè-la èvè on riban blé,blan,wouj ka pann asi vès ay. Ni on awtis ayisyen ki té di gwadloupéyen " kon zò ka rèspèkté koulè blé,blan,wouj-la..." Wi pou sa moun Gwadloup ka rèspèkté'y koulè blé,blan,wouj-la! Adan tout manifèstasyon ka rèprézanté Gwadloup ki an larèl a èspò, lékonomi,kilti sé èvè koulè-la sa nou kalé! E an ka di zòt koulè blé,blan,wouj-la menm mè endépandantis ka pòté sa! An ja las di sa,  fò nou mété on drapo gwadloupéyen douvan jou mé pou sa fò moun tini fòs é kouraj! Gadé a ka sé kanak-la! An vwè on jou on mè kanak voyé monté drapo a pèp kanak douvan lanméri ay! Ki tan an ké vwè on jou on mè endépandantis voyé monté on drapo a pèp Gwadloup? Sa sé on manman kèsyon! Pou ki biten moun pé pa fè sa Gwadloup? Padavwa moun pè pou plas a yo! On drapo ka rèprézanté on péyi, on pèp, on nasyon... Gwadloup ka rèprézanté tou sa. I pa tini Léta mé sé on nasyon! (Pa vré ANG?). An palé dè kanaky mé pli bèl-la sé an Fwans! On jou an vwè mè brèton ki té ka défilé lari é ka mwen vwè osi? An vwè osi mè-la té ka pòté on riban BRETON frè é sè an mwen! Sé mè adjwen-la té ni riban blé,blan,wouj-la mé mè-la téni riban BRETON! E adan manifèstasyon-la sa moun té ka chayé drapo BRETON! E a pa té on défilé a endépandantis! Sa vlé di kè sé moun-la sa yo sé BRETON avan yo fwansé! Nou tout ka vwè kè la Brètanye an mitan Fwans alò kè péyi an nou Gwadloup a 8 000 km dè la Fwans! Ka nou pè kon sa? Nou pè kè fwansé pa voyé manjé ban nou ankò? Fò nou arété èvè sé kalté asimilasyon-la sa! An ja las di sa osi, si gwadloupéyen vlé rété fwansé toujou mé mété lidantité a zòt douvan! An pé pa konpwann ki jan adan Digicel Cup-la é Gold Cup-la ékip nasyonal foutbòl Gwadloup prézanté'y èvè on drapo blé,blan,wouj! (Matnik té jwé èvè drapo ay adan Gold Cup 2003-la!). Erèzman ékip Gwadloup jwé èvè koulè ki tay sa vlé di koulè wouj,jòn,vè! Sé té ké on réyèl asimilasyon! Mé an ka mèt on bémòl kan menm padavwa lontan apré Gold Cup-la lè Gwadloup jwé match amikal ay Goré(Sénégal), i vini èvè drapo a LGF( Lig Foutbòl Gwadloup). An bizwen sav èvè ki drapo Gwadloup kay jwé kalifikasyon pou pwochen Gold Cup-la an mwa òktòb-la ki kay vini-la? Dayè lanné pasé an té voyé on dé mo maké ba prézidan Roch asi biten-la sa.
An ka voyé on ti-présizyon asi sa. An pa ka di moun woté drapo blé,blan,wouj-la mé mété on drapo Gwadloup owa ay padavwa pou lè moman nou sé koloni a yo toujou! Sé sa ka fèt Polinézi!

GWAKAFWIKA - Blog créé avec ZeBlog